TEGEVUSED

 NOORTESTUUDIO

 

 

 

Noortestuudiosse ootame õppima noori alates 13ndast eluaastast, vanuse ülempiiri ei ole.

Noortestuudio juhendaja Kati: "Õpetus põhineb laulu tunnetamisel. Kõike, mis ühes laulus peidus, on võimalik välja tuua eneseväljenduse ja vokaaliga. See tähendab, et kui Sa tead millest laulad, siis tead ka kuidas laulda. Laulmine on oma kogemuste ja tunnetega laulu sees oleva story usutav väljendamine, mitte ainult ilusa hääle tekitamine. Suur tähelepanu on õigel hingamisel, diktsioonil ja hääletämbril. Oluline osa on artistlikkusel."

Õpe toimub vastavalt õpilase ja juhendaja poolt kokku lepitud tegevusprogrammi järgi.

Uuri tegevusprogrammide kohta lähemalt OSALUSTASUD

 

LASTESTUUDIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lastestuudiosse ootame lapsi 2-12 eluaastani.

Lastestuudios toimub osalemine vastavalt tegevusprogrammi järgi.

Programm 1: muusikaring 1x nädalas (2-4 aastased lapsed)

Programm 2: muusikaring 1x nädalas+üle nädala kontsertproov (5-12 aastased lapsed)

Programm 3: muusikaring 1x nädalas+individuaaltund+ üle nädala kontsertproov (5-12 aastased lapsed)

Programm 4: muusikaring 1x nädalas+2 individuaaltundi+üle nädala kontsertproov (5-12 aastased lapsed)

Programm 5: individuaaltund 1-2x nädalas+ vajadusel kontsertproov (5-12 aastased lapsed)

Põhitegevus- muusikaring.

Lisategevus- individuaaltund laulmises või plokkflöödimängus.

 

Muusikaringid:

Pisipõnnid (2 aastased)

Viisimummud (3 aastased)

Viisimaiad (3-4 aastased)

Musamudilased (4 aastased)

Rõõmurullid I ja II (5-6 aastased)

Rütmi-rüblikud I (koolipoiste ansambel)

Rütmi-rüblikud II (5-6 aastaste poiste ansambel)

Lauluneiud (7-11 aastaste tüdrukute ansambel)

RYIA (10-13 aastaste neidude ansambel)

 

Individuaaltund:
Individuaaltundide võtmine toimub kokkuleppeliselt õpetajaga. Tunnid toimuvad regulaarsetel aegadel. Individuaaltundi on võimalik võtta nii laulmises, kui pillimängus. Individuaaltund toetab lapse individuaalsete muusikaliste võimete arengut. Arenevad vokaalsed või pillimängu võimed, loovus, algatusvõime, eneseväljendamisoskus ja esinemisjulgus.

Plokkföödi õpetus:
Eel- ja algkoolieast algab kontserdi publiku kasvatamine. Iga laps on musikaalne, kuid see võib avalduda erinevalt- mõnel lapsel lauldes, teisel aga pilli mängides. Kvaliteetse ja hea kõlaga pillil mängimine või selle heli kuulamine arendab lapse muusikalist kuulmist õigesti ja harjutab last pilli eest hoolitsema ning pillimängu armastama. Plokkflöödil mängimine arendab lapse muusikalisi oskusi, motoorikat, aitab kaasa õigele hingamisele ning parandab rühti. Iga laps mängib oma isikliku pilliga.


 

Muusikaring:
Laps saab positiivse elamuse siis, kui tal on laulusõnad selged ja ta suudab häält vabalt ja õigesti tekitada.
• laulmine- hääleharjutused, häälimine, diktsioon, õige hingamine, lavajulgus

• rütmika- liikumine, tants, rütmimängud• pillimäng- mängimine plaat- ja rütmipillidel, erinevate pillidega tutvumine, koosmänguoskuse arendamine
• muusika kuulamine- erinevad helid, hääled, pillikõlad, muusikastiilid.
Lisaks saadavad muusikat loovmängud ja draamaõpetus.

 

Ansamblitund:

Mitmehäälne laulmine, erinevate hääletehnikate kasutamine, soololaulmine, taustalaulmine, lavaline liikumine, esinemisjulgus ja atraktiivsus laval. Laulusisu mõtestamine.

 

Pisipõnni loominguklubi:
Kõik tunnid algavad ja lõppevad kindla skeemi järgi, mis aitab lastel keskenduda algavale tegevusele ja mõista õppeprotsessi lõppemise aega. Iga tunniga kaasneb turvaline rütm. Tegevust alustame laulu- ja rütmimängudega ning läheme üle praktilisele käelisele tegevusele ning arendavatele mängudele. Pisipõnni loominguklubis areneb lapse motoorika, iseseisev mõtlemine, loovus, kujutlusvõime ja musikaalsus. Laps mängib, harjutab ja tal on võimalus tegutseda ka iseseisvalt. Igal lapsel on võmalus "omal ajal" ja "omal viisil" ülesande lahendamiseni jõuda.

e-post: musaklubi.musaklubi@gmail.com  tel: Pille 53463674  Kati 55591498

virtuaalserver - veebimajutus.ee | koduleht - frukt.ee | kujundus - nodethirtythree.com