Tartu linna Laulukarussell 2018 toimub 22. aprillil Tubina saalis.
22.04 toimub Tartu linna Laulukarusselli finaalvõistlus. Iga muusikaõppega tegelev asutus võib teha asutusesisese eelvõistluse või saata ilma eelvõistluseta oma lapsed finaali. MTÜ Musaklubi ei korralda eelvõistlusi.
Juhendi leiate, kerides lehte alla poole.

Osavõtumaks 15 eurot (MTÜ Musaklubi EE712200221047076850)
Selgitusse palume märkida Tartu linna Laulukarusselli osaleja (osaleja nimi) osavõtumaks.

Toetajad:
AHHAA
IS MUSIC TEAM
TEATER VANEMUINE
TEATRIKODU
AURA VEEKESKUS

Tartu linna Lauluarussell 2018 programm
(võib ajas muutuda):
07.04.2018
Koolitus "Praktilised nipid inspireerivaks muusikatunniks" Info ja registreerimine siin /koolitus-praktilised-nipid-inspireerivaks-muusikatunniks
22.04.2018
Laulikute laat H. Elleri nim. Muusikakoolis/SP Muusika/  
22.04.2018
Võistluskontserdid H. Elleri nim. Muusikakooli saalis. Võistluspäeva ajakava leiate, kui kerite lehte alla poole
22.04.2018Silver Sepp laulab ja mängib pilli koos lastega kl 16.15-17.15

TARTU LINNA LAULUKARUSSELL 2018 TULEMUSED:

AITÄH LASTELE ILUSATE ESITUSTE JA JUHENDAJATELE IMELISE TÖÖ EEST!

PALJU ÕNNE!
3-7 aastaste vanusegrupi võitjad on:
Tristan Erik Teniste ja Simona Lauri
Eripreemiad pälvisid:
Marie-Lisette Anderson
Grete Metspalu
Elisabeth Jõras
Artur Talts
Ruudi Paadik
Leen Kann

8-10 aastaste vanusegrupi võitjad on:
Merlyn Mosin ja Gloria Raudjärv
Eripreemiad pälvisid:
Erik Mäesepp
Trevor Simmul
Maarja-Liis Nurja
Marleen Tamm
Maria Lokk

11-13 aastaste vanusegrupi võitjad on:
Karolina Ilves ja Reneli Husu
Eripreemiad pälvisid:
Stella Seim
Annabret Albert
Emily Mäesepp
Sofija Selivanova
Eva-Maria Vaikmäe


3-7 aastaste esinemisjärjekord

1 Mirtel Uibo
2 Maria Lisette Anderson
3 Rahel Haamer
4 Emma-Mia Tammeveski
5 Mirtel Maria Lember
8 Ursula Rosentau
7 Roberta Anette Annuk
8 Marietta Verst
9 Loviise Mäesalu
10 Grete Metspalu
11 Flora Kaasik
12 Agnessa Merliina Kilk
13 Elisabeth Jõras
14 Liisa Jaagusoo
15 Lenna Kiisk
16 Tristan Erik Teniste
17 Sofia Soosaar
18 Simona Lauri
19 Jete-Liis Jalakas
20 Ruudi Paadik
21 Jarek Sell
22 Leen Kann
8-10 aastaste esinemisjärjekord

1 Vygantas Matulevicius
2 Kristin Ivan
3 Erik Mäesepp
4 Kaur Arand Kalvik
5 Mirt Annus
6 Kirke Tubin
7 Merlyn Mosin
8 Trevor Simmul
9 Kirke Prii
10 Heliis Lorett Klement
11 Maarja-Liis Nurja
12 Ott Sõmermaa
13 Birgit Kovaltsuk
14 Gloria Raudjärv
15 Marleen Tamm
16 Priit Pedaste
17 Maria Lokk
18 Mia Helene Laidvee
19 Karolin Puudist
20 Mari Häling
21 Ronja Arjus
22 Miia Maria Treier
23 Maibel Oberst
24 Birgit Kroon
25 Espen Erlend Toomsalu
11-13 aastaste esinemisjärjekord

1 Elisabeth Herta Laht
2 Loviise Marie Laht
3 Stella Seim
4 Richard Heinrich Laht
5 Annabret Albert
6 Emily Mäesepp
7 Sofija Selivanova
8 Margaret Braun
9 Kaarel Põldmaa
10 Karolina Ilves
11 Anette Nurja
12 Petra Räbin
13 Mairo Libba
14 Stella Ristioja
15 Reneli Husu
16 Mai Vase
17 Marie Johanna Piirimees
18 Eva-Maria Vaikmäe
19 Grete Konsap
20 Rain Erik Kuiv
21 Juhan Sobko
22 Aleksandra Zamkovoi
23 Karina Gadzejeva
24 Eliise Jõras
25 Triinu-Liis Kuriks


Konkursi Tartu linna Laulukarussell 2018 juhend

1. Üldsätted

1.1 Käesolev juhend sätestab laulukonkursi "Tartu linna Laulukarussell 2018” (edaspidi- konkurss) osalemise tingimused ja korra.

1.2 Konkurss toimub 22.04.2018 H. Elleri nim. Muusikakooli Tubina saalis eesmärgiga välja selgitada Tartu linna kolme vanuserühma kaks enim punkte saavutanud lauljat (edaspidi- solistid), kes esindavad Tartu linna ERR-i saatesarjas "Laulukarussell".

1.3 Konkursil osalemist korraldab ja osalemisega seotud küsimused otsustab konkursi meeskond.

1.4 Konkursi info on kättesaadav veebilehekülgedel:

http://musaklubi.ee/tartu-linna-laulukarussell-2018

www.facebook.com/Tartulaulukarussell

1.5 Konkursi meeskond jätab endale õiguse teha käesolevas juhendis muudatusi. Muudatused avaldatakse punktis 1.4 nimetatud veebilehekülgedel.

2. Konkursi voorud ja solistide arv

2.1 Konkurss toimub finaalvooruna.

2.2 Solistide arv:

2.2.1 Laulustuudiost võib ühe juhendaja kohta ühes vanuserühmas osaleda kuni neli solisti ja stuudiost kokku ühes vanuserühmas kuni neli solisti.

2.2.2 Muusikakoolist, üldhariduskoolist või huvikoolist võib ühe juhendaja kohta ühes vanuserühmas osaleda kuni kaks solisti ja koolist kokku ühes vanuserühmas kuni kaks solisti.

2.2.3 Lasteaiast võib ühe juhendaja kohta ühes vanuserühmas osaleda kuni üks solist ja lasteaiast kokku ühes vanuserühmas kuni üks solist.

2.3 Ühe vanuserühma maksimaalne osalejate arv:

2.3.1 noorem vanuserühm- 25 solisti;

2.3.2 keskmine vanuserühm- 25 solisti;

2.3.3 vanem vanuserühm- 25 solisti.

3. Solistid

3.1 Konkursil osalevad Tartu linna muusikaõppega tegelevate asutuste parimad solistid.

3.2 Punktis 3.1 nimetatud asutused võivad korraldada asutusesiseseid eelvõistlusi, et valida välja parimad solistid, kes esindavad nende asutust konkursil "Tartu linna Laulukarussell 2018".

3.3 Punktis 3.2 nimetatud asutusesiseste eelvõistluste korralduse ja tulemuste eest ei vastuta konkursi "Tartu linna Laulukarussell 2018" korraldajad.

3.4 Konkursil võivad juhendis sätestatud tingimustel osaleda solistid vanuses 3-13 aastat. Solisti vanust arvutatakse seisuga 31.12.2018.

3.5 Vanuse järgi kuuluvad konkursil osalevad solistid järgmistesse vanuserühmadesse:

3.5.1 noorem vanuserühm- vanus 3-7 a;

3.5.2 keskmine vanuserühm- vanus 8-10 a;

3.5.3 vanem vanuserühm- vanus 11-13 a.

3.6 Solisti esinemisriietus on korrektne ja vastab tema esitusele.

3.7 Solist võib kasutada vastavalt laulu seadele ja oma soovile kuni nelja taustalauljat.

3.8 Konkursil osalev solist ei tohi osaleda teistel ERR-i poolt korraldatava saatesarja "Laulukarussell" linnade või maakondade eelkonkursidel.

4. Registreerimine

4.1 Registreerimisaeg on 26.03.2018-08.04.2018.

4.2 Solisti registreerib konkursile solisti juhendaja.

4.3 Korraldajad arvestavad, et solisti juhendaja töötab juhendajana asutuses, mis on märgitud registreerimislehele.

4.4 Korraldajad arvestavad, et solist õpib laulmist selle juhendaja käe all selles asutuses, mis on märgitud registreerimislehele.

4.5 Solist peab olema Tartu linnaga seotud kas elukohajärgselt või selle asutusega, kus ta laulmist õpib.

4.6 Solist esindab registreerimisel kirja pandud asutust ja juhendajat terve võistluse jooksul, k.a. ERR-i saatesarjas "Laulukarussell", andmeid vahepeal muutmata.

4.7 Osalemiseks peab täitma nõuetekohase registreerimisvormi registreerimisaja jooksul.

4.8 Enne registreerimisaja algust ja pärast selle lõppu soliste ei registreerita.

4.9 Osalejad kinnitatakse nimekirja registreerimise järjekorra alusel registreerimisaja lõpuni või kuni vanuserühma maksimaalse osalejate arvu täitumiseni.

4.10 Konkursi osavõtumaks on 15 eurot. Taustalauljad osavõtumaksu tasuma ei pea.

4.11 Solisti osalemine konkursil kinnitatakse, kui on tasutud osavõtumaks. Osavõtumaksu saab tasuda registreerimisaja lõpuni MTÜ Musaklubi arvelduskontole EE712200221047076850. Selgitusse märkida Tartu linna Laulukarussellil osaleja (osaleja nimi) osavõtumaks.

4.12 Konkursile registreerunud osaleja nõustub enda kohta avaldatud andmete avalikustamisega.

5. Laulu valik ja materjalid.

5.1 Konkursil esitatav laul vastab järgmistele tingimustele:

5.1.1 Sõnad on eestikeelsed või oma emakeelsed.

5.1.2 Esituse kestus ei tohi ületada 3 minutit.

5.1.3 Esitatava laulu saatepillide maksimumarv võib olla kuni kaks pilli.

5.1.4 Saatena võib kasutada fonogrammi, millel puudub vokaal.

6. Lavaproovid.

6.1 Igale solistile võimaldatakse vahetult enne konkurssi lavaprooviaeg. Proovi ajakavaga on võimalik tutvuda konkursi veebilehekülgedel enne konkurssi.

7. Solistide hindamine.

7.1 Soliste hindab konkursi žürii hindamisjuhendi alusel.

7.2 Konkursi žüriisse kuulub 5 liiget. Erandkorras võib žürii koosseis ja arv muutuda.

7.3 Enim punkte saavutanud kaks solisti igast vanuserühmast pälvivad tiitli "Tartu linna Laulukarusselli parim laulja" ja pääsevad ERR-i poolt korraldatavasse saatesarja "Laulukarussell".

7.4 Žüriil on õigus omal valikul anda välja eripreemiaid.

7.5 Solistil ja tema juhendajal on võimalik tutvuda hindamisjuhendiga ja solistile antud punktide summaga.


Konkursi ajakava
10.00-10.45 3-7 aastaste lavaproov
10.45-12.00 3-7 aastaste võistluskontsert
12.00-12.45 8-10 aastaste lavaproov
12.45-14.00 8-10 aastaste võistluskontsert
14.00-14.45 11-13 aastaste lavaproov
14.45-16.00 11-13 aastaste võistluskontsert
16.15-17.15 Silver Sepp laulab ja mängib pilli koos lastega 
16.15-17.15 õpetajate kohvi- ja muljetamislaud
17.15 Preemiate väljakuulutamine