Tartu linna Laulukarussell 2018 toimub 22. aprillil Tubina saalis.
22.04 toimub Tartu linna Laulukarusselli finaalvõistlus. Iga muusikaõppega tegelev asutus võib teha asutusesisese eelvõistluse või saata ilma eelvõistluseta oma lapsed finaali. MTÜ Musaklubi ei korralda eelvõistlusi.
Juhendi leiate, kerides lehte alla poole.

Osavõtumaks 15 eurot (MTÜ Musaklubi EE712200221047076850)
Selgitusse palume märkida Tartu linna Laulukarusselli osaleja (osaleja nimi) osavõtumaks.

Tartu linna Lauluarussell 2018 programm
(võib ajas muutuda):
07.04.2018
Koolitus "Praktilised nipid inspireerivaks muusikatunniks" Info ja registreerimine siin /koolitus-praktilised-nipid-inspireerivaks-muusikatunniks
22.04.2018
Laulikute laat H. Elleri nim. Muusikakoolis 
22.04.2018
Võistluskontserdid H. Elleri nim. Muusikakooli saalis. Võistluspäeva ajakava leiate, kui kerite lehte alla pooleRegistreerimine (26.03.2018-08.04.2018)
Email again:

Konkursi Tartu linna Laulukarussell 2018 juhend

1. Üldsätted

1.1 Käesolev juhend sätestab laulukonkursi "Tartu linna Laulukarussell 2018” (edaspidi- konkurss) osalemise tingimused ja korra.

1.2 Konkurss toimub 22.04.2018 H. Elleri nim. Muusikakooli Tubina saalis eesmärgiga välja selgitada Tartu linna kolme vanuserühma kaks enim punkte saavutanud lauljat (edaspidi- solistid), kes esindavad Tartu linna ERR-i saatesarjas "Laulukarussell".

1.3 Konkursil osalemist korraldab ja osalemisega seotud küsimused otsustab konkursi meeskond.

1.4 Konkursi info on kättesaadav veebilehekülgedel:

http://musaklubi.ee/tartu-linna-laulukarussell-2018

www.facebook.com/Tartulaulukarussell

1.5 Konkursi meeskond jätab endale õiguse teha käesolevas juhendis muudatusi. Muudatused avaldatakse punktis 1.4 nimetatud veebilehekülgedel.

2. Konkursi voorud ja solistide arv

2.1 Konkurss toimub finaalvooruna.

2.2 Solistide arv:

2.2.1 Laulustuudiost võib ühe juhendaja kohta ühes vanuserühmas osaleda kuni neli solisti ja stuudiost kokku ühes vanuserühmas kuni neli solisti.

2.2.2 Muusikakoolist, üldhariduskoolist või huvikoolist võib ühe juhendaja kohta ühes vanuserühmas osaleda kuni kaks solisti ja koolist kokku ühes vanuserühmas kuni kaks solisti.

2.2.3 Lasteaiast võib ühe juhendaja kohta ühes vanuserühmas osaleda kuni üks solist ja lasteaiast kokku ühes vanuserühmas kuni üks solist.

2.3 Ühe vanuserühma maksimaalne osalejate arv:

2.3.1 noorem vanuserühm- 25 solisti;

2.3.2 keskmine vanuserühm- 25 solisti;

2.3.3 vanem vanuserühm- 25 solisti.

3. Solistid

3.1 Konkursil osalevad Tartu linna muusikaõppega tegelevate asutuste parimad solistid.

3.2 Punktis 3.1 nimetatud asutused võivad korraldada asutusesiseseid eelvõistlusi, et valida välja parimad solistid, kes esindavad nende asutust konkursil "Tartu linna Laulukarussell 2018".

3.3 Punktis 3.2 nimetatud asutusesiseste eelvõistluste korralduse ja tulemuste eest ei vastuta konkursi "Tartu linna Laulukarussell 2018" korraldajad.

3.4 Konkursil võivad juhendis sätestatud tingimustel osaleda solistid vanuses 3-13 aastat. Solisti vanust arvutatakse seisuga 31.12.2018.

3.5 Vanuse järgi kuuluvad konkursil osalevad solistid järgmistesse vanuserühmadesse:

3.5.1 noorem vanuserühm- vanus 3-7 a;

3.5.2 keskmine vanuserühm- vanus 8-10 a;

3.5.3 vanem vanuserühm- vanus 11-13 a.

3.6 Solisti esinemisriietus on korrektne ja vastab tema esitusele.

3.7 Solist võib kasutada vastavalt laulu seadele ja oma soovile kuni nelja taustalauljat.

3.8 Konkursil osalev solist ei tohi osaleda teistel ERR-i poolt korraldatava saatesarja "Laulukarussell" linnade või maakondade eelkonkursidel.

4. Registreerimine

4.1 Registreerimisaeg on 26.03.2018-08.04.2018.

4.2 Solisti registreerib konkursile solisti juhendaja.

4.3 Korraldajad arvestavad, et solisti juhendaja töötab juhendajana asutuses, mis on märgitud registreerimislehele.

4.4 Korraldajad arvestavad, et solist õpib laulmist selle juhendaja käe all selles asutuses, mis on märgitud registreerimislehele.

4.5 Solist peab olema Tartu linnaga seotud kas elukohajärgselt või selle asutusega, kus ta laulmist õpib.

4.6 Solist esindab registreerimisel kirja pandud asutust ja juhendajat terve võistluse jooksul, k.a. ERR-i saatesarjas "Laulukarussell", andmeid vahepeal muutmata.

4.7 Osalemiseks peab täitma nõuetekohase registreerimisvormi registreerimisaja jooksul.

4.8 Enne registreerimisaja algust ja pärast selle lõppu soliste ei registreerita.

4.9 Osalejad kinnitatakse nimekirja registreerimise järjekorra alusel registreerimisaja lõpuni või kuni vanuserühma maksimaalse osalejate arvu täitumiseni.

4.10 Konkursi osavõtumaks on 15 eurot. Taustalauljad osavõtumaksu tasuma ei pea.

4.11 Solisti osalemine konkursil kinnitatakse, kui on tasutud osavõtumaks. Osavõtumaksu saab tasuda registreerimisaja lõpuni MTÜ Musaklubi arvelduskontole EE712200221047076850. Selgitusse märkida Tartu linna Laulukarussellil osaleja (osaleja nimi) osavõtumaks.

4.12 Konkursile registreerunud osaleja nõustub enda kohta avaldatud andmete avalikustamisega.

5. Laulu valik ja materjalid.

5.1 Konkursil esitatav laul vastab järgmistele tingimustele:

5.1.1 Sõnad on eestikeelsed või oma emakeelsed.

5.1.2 Esituse kestus ei tohi ületada 3 minutit.

5.1.3 Esitatava laulu saatepillide maksimumarv võib olla kuni kaks pilli.

5.1.4 Saatena võib kasutada fonogrammi, millel puudub vokaal.

6. Lavaproovid.

6.1 Igale solistile võimaldatakse vahetult enne konkurssi lavaprooviaeg. Proovi ajakavaga on võimalik tutvuda konkursi veebilehekülgedel enne konkurssi.

7. Solistide hindamine.

7.1 Soliste hindab konkursi žürii hindamisjuhendi alusel.

7.2 Konkursi žüriisse kuulub 5 liiget. Erandkorras võib žürii koosseis ja arv muutuda.

7.3 Enim punkte saavutanud kaks solisti igast vanuserühmast pälvivad tiitli "Tartu linna Laulukarusselli parim laulja" ja pääsevad ERR-i poolt korraldatavasse saatesarja "Laulukarussell".

7.4 Žüriil on õigus omal valikul anda välja eripreemiaid.

7.5 Solistil ja tema juhendajal on võimalik tutvuda hindamisjuhendiga ja solistile antud punktide summaga.


Konkursi ajakava
10.00-10.45 3-7 aastaste lavaproov
10.45-12.00 3-7 aastaste võistluskontsert
12.00-12.45 8-10 aastaste lavaproov
12.45-14.00 8-10 aastaste võistluskontsert
14.00-14.45 11-13 aastaste lavaproov
14.45-16.00 11-13 aastaste võistluskontsert
16.15-17.15 Silver Sepp laulab ja mängib pilli koos lastega 
16.15-17.15 õpetajate kohvi- ja muljetamislaud
17.15 Preemiate väljakuulutamine